Dette er forskergruppen bak TransNor-studien


Silje-Håvard Bolstad (hen) er doktorgradsstipendiat og universitetslektor ved Universitetet i Agder. Bolstad er utdannet psykologspesialist og spesialist i klinisk sexologi NACS, og er også prosjektleder for «Helse for alle - skeive som streite!» ved Sørlandet sykehus.


Norman Anderssen (han) er hovedveileder for prosjektet, og er professor og dekan ved Universitetet i Bergen, og professor II ved Universitetet i Agder. Anderssen har i en årrekke gjort forskning på den skeive befolkningen i Norge, og er hovedforfatter bak levekårsundersøkelsen "Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår" fra 2020.


Ilan H. Meyer (han) er distinguished senior scholar ved Williams Institute, professor ved University of California (UCLA), og professor emeritus ved Columbia University. Meyers teori om minoritetsstress blant skeive har fått svært stor innflytelse, og har på mange måter etablert dette som et eget forskningsfelt internasjonalt.


Bjørge Herman Hansen (han) er professor ved Universitetet i Agder, og forsker blant annet på helseadferd i den generelle befolkningen. Hansen underviser i statistiske forskningsmetoder, og fikk utdanningsprisen for 2021 ved Universitetet i Agder.

Medforskerne

Medforskerne er representanter fra transmiljøet i Norge, og er involvert i utformingen og gjennomføringen av forskningsprosjektet. Medforskerne bidrar med erfaringsbasert kunnskap, som er basert på egne erfaringer, men også andres erfaringer gjennom samtaler og kontakt med mange transpersoner i Norge.

Luca Dalen Espseth (han)

Christine Marie Jentoft (hun)

Aleksander Sørlie (han)